Ochrona danych osobowych

We współpracy z ekspertami ds. ochrony danych z AdSimple

Pomimo braku zgody na ustawienia prywatności i tym samym np. uniemożliwienia śledzenia danych, system ustawia jednak następujące pliki cookie (niezbędne), które są konieczne do normalnego funkcjonowania strony internetowej:

 • __cfduid (Cloudflare – sieć dostarczania treści, usługi bezpieczeństwa internetowego i rozproszone usługi DNS.)
 • borlabs-cookie (Niezbędne ustawienia prywatności)
 • GN_USER_ID_KEY (WordPress, wykorzystaj do tego CMS – System Zarządzania Treścią)
 • GN_SESSION_ID_KEY (WordPress, wykorzystaj do tego CMS – System Zarządzania Treścią)

Szczegóły można znaleźć tutaj, w polityce prywatności.

1. Ochrona danych w skrócie

Ochrona danych

Napisaliśmy niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności (wersja 01.01.2021-311246121), aby wyjaśnić Państwu, zgodnie z wymogami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (UE) 2016/679, jakie informacje gromadzimy, w jaki sposób wykorzystujemy dane i jakie wybory mają Państwo jako odwiedzający tę stronę internetową.

Niestety, w naturze rzeczy leży to, że wyjaśnienia te brzmią bardzo technicznie, ale staraliśmy się opisać najważniejsze rzeczy tak prosto i jasno, jak to tylko możliwe.

Informacje ogólne

Poniższe wskazówki stanowią prosty przegląd tego, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową. Dane osobowe to wszelkie dane, na podstawie których można zidentyfikować użytkownika. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat ochrony danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności, która znajduje się pod niniejszym tekstem.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?
Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest wykonywane przez operatora strony. Jego dane kontaktowe można znaleźć w stopce redakcyjnej tej strony

W jaki sposób gromadzimy Twoje dane?

Z jednej strony, Państwa dane są gromadzone przez Państwa, którzy je nam przekazują. Mogą to być na przykład dane wprowadzone przez użytkownika w formularzu kontaktowym.

Inne dane są zbierane automatycznie przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania strony internetowej. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wyświetlania strony). Dane te są zbierane automatycznie po wejściu na naszą stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?
Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia bezbłędnego działania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy zachowań użytkowników.

Jakie prawa przysługują Ci w związku z Twoimi danymi?

W każdej chwili mają Państwo prawo do bezpłatnego otrzymania informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywania Państwa danych osobowych. Mają Państwo również prawo do żądania poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu, jak również w przypadku dalszych pytań dotyczących ochrony danych osobowych, mogą Państwo w każdej chwili zwrócić się do nas na adres podany w stopce redakcyjnej. Ponadto, mają Państwo prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

W pewnych okolicznościach mają Państwo również prawo do zażądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności w punkcie “Prawo do ograniczenia przetwarzania danych”.

Analityka i narzędzia stron trzecich

Podczas odwiedzania naszej strony internetowej, Państwa zachowanie podczas surfowania może być statystycznie oceniane. Odbywa się to przede wszystkim za pomocą plików cookie oraz tzw. programów analitycznych. Analiza zachowania użytkownika podczas przeglądania stron internetowych jest zazwyczaj anonimowa; nie ma możliwości prześledzenia zachowania użytkownika podczas przeglądania stron internetowych. Użytkownik może sprzeciwić się takiej analizie lub zapobiec jej poprzez zaprzestanie korzystania z niektórych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w poniższym oświadczeniu o ochronie danych osobowych.

Możecie Państwo zgłosić sprzeciw wobec tej analizy. O możliwościach sprzeciwu poinformujemy Państwa w niniejszej polityce prywatności.

2. Uwagi ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe traktujemy w sposób poufny i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz z niniejszą deklaracją o ochronie danych.

Podczas korzystania z tej strony internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, na podstawie których można zidentyfikować użytkownika. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, jakie informacje gromadzimy i w jaki sposób je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, jak i w jakim celu się to robi.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. podczas komunikacji za pomocą poczty elektronicznej) może posiadać luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Uwaga dotycząca organu odpowiedzialnego

Administratorem danych dla tej strony jest:

T.Werk GmbH
Markus Ziegler
Zur Schönhalde 10
D-89352 Ellzee

Telefon: +49 8283 997 904 151
E-Mail: [email protected]

Administrator danych to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail lub podobne).

Odwołanie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Państwa wyraźną zgodą. W każdej chwili mogą Państwo odwołać już udzieloną zgodę. W tym celu wystarczy nieformalne powiadomienie nas e-mailem. Odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce do momentu odwołania.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach oraz wobec marketingu bezpośredniego (art. 21 GDPR)

Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 (1) lit. e lub f GDPR, mają Państwo prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych z powodów wynikających z Państwa szczególnej sytuacji; dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów. Odpowiednie podstawy prawne, na których opiera się przetwarzanie danych, można znaleźć w niniejszej polityce prywatności. W przypadku sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać danych osobowych, o których mowa, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne uzasadnione podstawy do przetwarzania, które przeważają nad Państwa interesami, prawami i wolnościami, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych (sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 1 GDPR).

Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych do celów takiego marketingu; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim. W przypadku sprzeciwu Państwa dane osobowe nie będą już wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego (sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 2 GDPR).

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia GDPR osoby, których dane dotyczą, mają prawo odwołania się do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim ich zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia. Prawo do odwołania pozostaje bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych.

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Państwa zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane Państwu lub stronie trzeciej we wspólnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeżeli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, nastąpi to tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ta strona wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które wysyłasz do nas jako operatora strony. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z “http://” na “https://” oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest aktywne, dane, które nam Państwo przekazują, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Informacje, blokowanie, usuwanie i poprawianie

W ramach obowiązujących przepisów prawnych mają Państwo w każdej chwili prawo do bezpłatnej informacji o swoich zapisanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a w razie potrzeby prawo do korekty, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu, jak również w przypadku dalszych pytań dotyczących danych osobowych, mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w stopce redakcyjnej.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. W tym celu można w każdej chwili skontaktować się z nami na adres podany w nadruku. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych istnieje w następujących przypadkach:

 • Jeśli kwestionują Państwo prawidłowość przechowywanych przez nas danych osobowych, zazwyczaj potrzebujemy czasu, aby to sprawdzić. Na czas trwania przeglądu mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.
 • Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się/odbywa się niezgodnie z prawem, mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania danych zamiast ich usunięcia.
 • Jeżeli nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych, ale są one potrzebne do wykonania, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych zamiast ich usunięcia.
 • Jeżeli zgłosili Państwo sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 1 GDPR, należy dokonać wyważenia Państwa interesów i naszych interesów. Dopóki nie zostanie ustalone, czyje interesy przeważają, mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.
 • Jeśli ograniczyli Państwo przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te – poza ich przechowywaniem – mogą być przetwarzane wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Sprzeciw wobec e-maili reklamowych

Zabrania się wykorzystywania danych kontaktowych opublikowanych w ramach zobowiązania do impressum w celu przesyłania materiałów reklamowych i informacyjnych, które nie zostały wyraźnie zamówione. Operatorzy stron zastrzegają sobie wyraźnie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego przesyłania informacji reklamowych, takich jak spam.

3. Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Cookies

Strony internetowe częściowo wykorzystują tzw. pliki cookie. Cookies nie powodują żadnych szkód na komputerze i nie zawierają wirusów. Pliki cookie służą temu, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczna i bezpieczna. Cookies to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i przechowywane przez Państwa przeglądarkę.

Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane “pliki cookie sesji”. Są one automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. Inne pliki cookies pozostają zapisane na Państwa urządzeniu końcowym do czasu ich usunięcia. Te pliki cookies umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy następnej wizycie.

Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby byli Państwo informowani o ustawieniu plików cookie i zezwalać na pliki cookie tylko w pojedynczych przypadkach, wykluczyć akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie oraz aktywować automatyczne usuwanie plików cookie przy zamykaniu przeglądarki. Jeśli dezaktywujesz pliki cookie, funkcjonalność tej strony może być ograniczona.

Pliki cookie, które są wymagane do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia określonych funkcji, o które prosili Państwo (np. funkcja koszyka na zakupy), są przechowywane na podstawie art. 6 (1) lit. f GDPR. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w zapisywaniu plików cookie w celu zapewnienia bezbłędnego i zoptymalizowanego pod względem technicznym świadczenia usług. O ile zapisywane są inne pliki cookie (np. pliki cookie do analizy zachowań użytkownika podczas przeglądania stron internetowych), są one traktowane oddzielnie w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

Jakie są różne rodzaje ciasteczek?

Kwestia tego, które pliki cookie wykorzystujemy w szczególności, zależy od wykorzystywanych usług i jest wyjaśniona w kolejnych częściach polityki prywatności. W tym miejscu chcielibyśmy pokrótce omówić różne rodzaje ciasteczek HTTP.

Można wyróżnić 4 rodzaje plików cookies:

Absolutnie niezbędne pliki cookie
Te pliki cookies są niezbędne do zapewnienia podstawowych funkcji strony internetowej. Na przykład, te pliki cookie są potrzebne, gdy użytkownik umieszcza produkt w koszyku, następnie kontynuuje przeglądanie innych stron, a później przechodzi do kasy. Dzięki tym plikom cookie koszyk nie jest usuwany nawet wtedy, gdy użytkownik zamknie okno przeglądarki.

Funkcjonalne pliki cookie
Te pliki cookie zbierają informacje o zachowaniu użytkownika oraz o tym, czy użytkownik otrzymuje komunikaty o błędach. Ponadto te pliki cookie są wykorzystywane do pomiaru czasu ładowania i zachowania strony internetowej w różnych przeglądarkach.

Kierowanie plików cookie
Pliki te zapewniają lepsze wrażenia użytkownika. Zapisywane są na przykład wprowadzone lokalizacje, rozmiary czcionek lub dane formularza.

Reklamowe pliki cookie
Te pliki cookie są również nazywane plikami docelowymi. Są one wykorzystywane do dostarczania użytkownikowi spersonalizowanych reklam. Może to być bardzo wygodne, ale również bardzo denerwujące.

Zazwyczaj przy pierwszej wizycie na stronie internetowej użytkownik jest pytany, na które z tych rodzajów plików cookie chce wyrazić zgodę. Oczywiście decyzja ta jest również zapisywana w pliku cookie.

Jak mogę usunąć pliki cookie?

Jak i czy chcesz używać cookies, decydujesz Ty. Niezależnie od tego, z jakiego serwisu lub strony internetowej pochodzą pliki cookie, użytkownik zawsze ma możliwość usunięcia, częściowego dopuszczenia lub wyłączenia plików cookie. Można na przykład zablokować pliki cookie innych firm, ale zezwolić na wszystkie inne pliki cookie.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jakie pliki cookie zostały zapisane w Twojej przeglądarce, jeśli chcesz zmienić lub usunąć ustawienia plików cookie, możesz to znaleźć w ustawieniach przeglądarki:

Jeśli generalnie nie chcesz plików cookie, możesz tak skonfigurować swoją przeglądarkę, aby zawsze informowała Cię, kiedy plik cookie ma zostać zapisany. W ten sposób mogą Państwo decydować dla każdego pojedynczego pliku cookie, czy zezwalają Państwo na jego użycie, czy nie. Procedura różni się w zależności od przeglądarki. Instrukcje najlepiej wyszukać w Google wpisując w wyszukiwarkę hasło “Delete cookies Chrome” lub “Disable cookies Chrome” w przypadku przeglądarki Chrome lub zastąpić słowo “Chrome” nazwą swojej przeglądarki, np. Edge, Firefox, Safari.

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie gromadzi i zapisuje informacje w tzw. plikach dziennika serwera, które Państwa przeglądarka automatycznie przekazuje do nas. Są to:

 • Typ i wersja przeglądarki
 • Zastosowany system operacyjny
 • URL odsyłającego
 • Nazwa hosta komputera dostępowego
 • Czas żądania serwera
 • Adres IP
 • Dane te nie będą łączone z innymi źródłami danych.

Gromadzenie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej – w tym celu muszą być gromadzone pliki dziennika serwera.

Formularz kontaktowy

Jeśli prześlą nam Państwo zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego, Państwa dane z formularza zapytania, w tym podane tam dane kontaktowe, będą przez nas przechowywane w celu opracowania zapytania oraz w przypadku dalszych pytań. Nie przekazujemy tych danych bez Państwa zgody.

Przetwarzanie danych wprowadzonych do formularza kontaktowego odbywa się zatem wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Zgodę tę można odwołać w dowolnym momencie. W tym celu wystarczy nieformalne powiadomienie nas e-mailem. Odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem operacji przetwarzania danych, które zostały przeprowadzone do momentu odwołania.

Dane wprowadzone do formularza kontaktowego pozostają u nas do czasu, gdy zażądasz ich usunięcia, cofniesz zgodę na ich przechowywanie lub gdy ustanie cel ich przechowywania (np. po zakończeniu przetwarzania Twojego zapytania). Obowiązkowe przepisy prawne – w szczególności okresy zatrzymywania danych – pozostają nienaruszone.

Zapytanie drogą elektroniczną, telefoniczną lub faksem

Jeśli skontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu, Państwa zapytanie wraz z wszystkimi wynikającymi z niego danymi osobowymi (nazwisko, zapytanie) będzie przez nas przechowywane i przetwarzane w celu realizacji Państwa zapytania. Nie będziemy przekazywać tych danych bez Państwa zgody.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 (1) lit. b DSGVO, jeżeli Państwa żądanie jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne do realizacji środków przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie danych opiera się na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a) DSGVO) i / lub na naszych uzasadnionych interesach (art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO), ponieważ mamy uzasadniony interes w skutecznym przetwarzaniu przesłanych do nas wniosków.

Dane, które przesyłacie Państwo do nas za pośrednictwem zapytań kontaktowych, pozostają u nas do momentu, gdy zażądacie Państwo ich usunięcia, cofniecie zgodę na ich przechowywanie lub gdy cel przechowywania danych przestanie być aktualny (np. po przetworzeniu Państwa zapytania). Obowiązkowe przepisy ustawowe – w szczególności ustawowe okresy przechowywania danych – pozostają nienaruszone.

Rejestracja na tej stronie

Możesz zarejestrować się na naszej stronie internetowej, aby korzystać z dodatkowych funkcji na stronie. Wprowadzone w tym celu dane wykorzystujemy wyłącznie w celu skorzystania z danej oferty lub usługi, w której się Państwo zarejestrowali. Obowiązkowe informacje wymagane podczas rejestracji muszą być podane w całości. W przeciwnym razie rejestracja zostanie odrzucona.

W przypadku ważnych zmian, np. w zakresie oferty lub w przypadku zmian koniecznych z technicznego punktu widzenia, będziemy wykorzystywać adres e-mail podany podczas rejestracji, aby poinformować Państwa w ten sposób.

Przetwarzanie danych wprowadzonych podczas rejestracji odbywa się na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). W każdej chwili możesz cofnąć swoją zgodę. W tym celu wystarczy nieformalne powiadomienie nas e-mailem. Odwołanie pozostaje bez wpływu na legalność już dokonanego przetwarzania danych.

Dane zebrane podczas rejestracji będą przez nas przechowywane tak długo, jak długo użytkownik jest zarejestrowany na naszej stronie internetowej, a następnie zostaną usunięte. Prawne okresy przechowywania danych pozostają nienaruszone.

4. Media społecznościowe / wbudowane media społecznościowe

Nie używamy wtyczek (osadzonych mediów społecznościowych) do Facebooka, Instagrama, Twittera, Pinteresta, TikTok, LinkedIn, Xing, YouTube, Whatsapp, Telegram lub podobnych.

Jednakże prowadzimy różne konta, strony użytkownika/firmy, kanały lub podobne w następujących mediach społecznościowych:

 • LinedIn
 • Facebook

Połączenie z naszych stron internetowych do mediów społecznościowych następuje zazwyczaj poprzez link, przy czym dopiero po kliknięciu na link i odwiedzeniu danego medium społecznościowego Państwa dane mogą zostać pobrane przez osoby trzecie. Klikając/odwiedzając link do strony zewnętrznej/ mediów społecznościowych, wchodzisz na nową stronę, która nie podlega naszej odpowiedzialności prawnej. W celu uzyskania dalszych informacji na temat odpowiedzialności (nadruk) i ochrony danych (polityka prywatności) należy odwiedzić odpowiednie strony.

5. Newsletter Polityka prywatności

Zapisując się do naszego newslettera, przekazujesz nam powyższe dane osobowe i dajesz nam prawo do kontaktowania się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dane zapisane w ramach rejestracji do newslettera wykorzystujemy wyłącznie na potrzeby naszego newslettera i nie przekazujemy ich dalej.

Jeśli zrezygnują Państwo z otrzymywania newslettera – link do tego znajduje się na dole każdego newslettera – usuniemy wszystkie dane, które zostały zapisane przy rejestracji do newslettera.

Newsletter i informacje o zgodzie

Za pomocą poniższych informacji informujemy Państwa o treści naszego newslettera, jak również o procedurze rejestracji, wysyłki i oceny statystycznej oraz o Państwa prawie do sprzeciwu. Zapisując się do naszego newslettera, wyrażasz zgodę na jego otrzymywanie oraz na opisane procedury.

Treść biuletynu

Wysyłamy newslettery, e-maile i inne elektroniczne powiadomienia z informacjami promocyjnymi (zwane dalej “newsletterem”) tylko za zgodą odbiorców lub prawnie dozwolone. Jeżeli treść Newslettera została wyraźnie opisana w trakcie rejestracji, to jest ona decydująca dla zgody użytkownika. Ponadto, nasze newslettery zawierają informacje o naszych produktach i naszej firmie (mogą to być w szczególności odniesienia do artykułów na blogu, wykładów lub warsztatów, naszych usług lub obecności w Internecie).

Double-Opt-In i logowanie

Rejestracja do naszego newslettera odbywa się w ramach tzw. procedury double opt-in. Oznacza to, że po rejestracji otrzymasz e-mail, w którym zostaniesz poproszony o potwierdzenie rejestracji. Potwierdzenie to jest konieczne, aby nikt nie mógł się zarejestrować na inny adres e-mail. Rejestracje do newslettera są zapisywane, aby móc udowodnić proces rejestracji zgodnie z wymogami prawnymi. Obejmuje to zapisywanie czasu rejestracji i potwierdzenia, jak również adresu IP.

Korzystanie z usług dostawcy usług wysyłkowych “ActiveCampaign”.

Newsletter jest wysyłany za pomocą “Activecampaign”, platformy do wysyłania newsletterów amerykańskiego dostawcy ActiveCampaign, LLC, 150 N. Michigan Ave Suite 1230, Chicago. Michigan Ave Suite 1230, Chicago, IL, USA, Stany Zjednoczone.

Adresy e-mail odbiorców naszego newslettera, jak również inne dane opisane w niniejszej informacji, są przechowywane na serwerach ActiveCampaign w USA. ActiveCampaign wykorzystuje te informacje do wysyłania i oceny biuletynu w naszym imieniu. Ponadto, według własnych informacji, ActiveCampaign może wykorzystywać te dane do optymalizacji lub ulepszania własnych usług, np. do technicznej optymalizacji wysyłki i prezentacji newsletterów lub do celów ekonomicznych, aby określić, z jakich krajów pochodzą odbiorcy. ActiveCampaign nie wykorzystuje jednak danych odbiorców naszego newslettera, aby pisać do nich samodzielnie lub przekazywać je osobom trzecim.

Ufamy niezawodności i bezpieczeństwu informatycznemu i danych ActiveCampaign. ActiveCampaign posiada certyfikat zgodności z umową o ochronie danych osobowych EU-US Privacy Shield i tym samym zobowiązuje się do przestrzegania unijnych przepisów o ochronie danych osobowych. Zawarliśmy z dostawcą umowę o przetwarzaniu danych zgodnie z umową o zleceniu przetwarzania danych na podstawie art. 28 DSGVO. Polityka prywatności ActiveCampaign znajduje się tutaj. Dodatkowo, ActiveCampaign chroni naszych subskrybentów newslettera poprzez rozbudowaną politykę antyspamową.

Dane do logowania

Aby zapisać się do newslettera, wystarczy podać swój adres e-mail.

Badania i analizy statystyczne

Newsletter zawiera tak zwany “web beacon”, czyli plik wielkości piksela, który jest pobierany z serwera ActiveCampaign, gdy newsletter jest otwierany. W ramach tego pobierania pobierane są wstępnie informacje techniczne, takie jak informacje o przeglądarce i systemie, jak również adres IP i czas pobierania. Informacje te są wykorzystywane do technicznego udoskonalania usług na podstawie danych technicznych lub grup docelowych i ich zachowań czytelniczych na podstawie miejsc pobierania (które można określić za pomocą adresu IP) lub czasu dostępu.

Badania statystyczne obejmują również określenie, czy newslettery są otwierane, kiedy są otwierane i jakie linki są klikane. Ze względów technicznych informacje te mogą być przyporządkowane do poszczególnych odbiorców newslettera. Jednak ani naszym, ani ActiveCampaign celem nie jest obserwowanie poszczególnych użytkowników. Analizy te służą nam w znacznie większym stopniu do rozpoznania nawyków czytelniczych naszych użytkowników i dostosowania do nich naszych treści lub przesyłania różnych treści zgodnie z zainteresowaniami naszych użytkowników.

Zarządzanie połączeniami i danymi online

W niektórych przypadkach kierujemy odbiorców newslettera na strony internetowe ActiveCampaign. Nasze newslettery zawierają na przykład link, za pomocą którego odbiorcy newslettera mogą go wywołać online (np. w przypadku problemów z wyświetlaniem w programie pocztowym). Ponadto odbiorcy newslettera mogą później poprawiać swoje dane, jak np. adres e-mail. Podobnie, polityka prywatności ActiveCampaign jest dostępna tylko na ich stronie.

W tym kontekście zwróciliśmy uwagę, że na stronach internetowych ActiveCampaign stosowane są pliki cookie, a dane osobowe są przetwarzane przez ActiveCampaign, jej partnerów i wykorzystywanych dostawców usług (np. Google Analytics). Nie mamy żadnego wpływu na gromadzenie tych danych. Chcielibyśmy również zwrócić Państwa uwagę na możliwości sprzeciwu wobec gromadzenia danych w celach reklamowych na stronach internetowych https://www.aboutads.info/choices/ i https://www.youronlinechoices.com/ (dla regionu europejskiego).

Unieważnienie/odwołanie

W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania naszego newslettera, tzn. cofnąć swoją zgodę. Twoja zgoda na wysyłanie newslettera za pośrednictwem ActiveCampaign oraz na analizy statystyczne wygaśnie w tym samym czasie. Oddzielna rezygnacja z wysyłania danych za pośrednictwem ActiveCampaign lub analizy statystycznej nie jest możliwa. Link do rezygnacji z otrzymywania newslettera znajduje się na końcu każdego newslettera.

6. Polityka prywatności WP Statistics

Na naszej stronie internetowej używamy wtyczki analitycznej WP Statistics. Ten plugin został opracowany przez Veronalabs (5460 W Main St, Verona, NY 13478, Stany Zjednoczone), amerykańską firmę programistyczną. Ta wtyczka dostarcza nam prostych statystyk na temat tego, jak Ty, użytkownik, korzystasz z naszej strony. W niniejszej polityce prywatności opisujemy bardziej szczegółowo narzędzie do analizy i pokazujemy, które dane są przechowywane gdzie i jak długo.

Co to jest WP Statistics?

Ta wtyczka to oprogramowanie analityczne zaprojektowane specjalnie dla stron internetowych, które korzystają z systemu zarządzania treścią WordPress. WordPress pozwala nam w łatwy sposób edytować naszą stronę nawet bez znajomości programowania. WP Statistics może zbierać dane o tym jak długo przebywasz na naszej stronie, jakie podstrony odwiedzasz, ile osób jest na stronie lub z jakiej strony do nas trafiłeś. WP Statistics nie ustawia żadnych plików cookie i nie można zidentyfikować użytkownika na podstawie zebranych danych.

Dlaczego korzystamy z WP Statistics?

Za pomocą WP Statistics uzyskujemy proste statystyki, które pomagają nam uczynić naszą stronę jeszcze bardziej interesującą i lepszą dla Ciebie. Nasza strona internetowa oraz oferowane na niej treści, produkty i/lub usługi powinny możliwie jak najlepiej spełniać Państwa wymagania i życzenia. Aby osiągnąć ten cel, oczywiście musimy również dowiedzieć się, gdzie powinniśmy wprowadzić ulepszenia i zmiany. Statystyki, które otrzymujemy, pomagają nam zbliżyć się do tego celu o jeden krok.

Jakie dane są przechowywane przez WP Statistics?

WP Statistics nie stosuje cookies, a zebrane dane tworzą jedynie anonimowe statystyki dotyczące korzystania z naszej strony. Statystyki WP również anonimizują Twój adres IP. Ciebie jako osoby nie da się zidentyfikować.

WP Statistics zbiera dane o odwiedzających (zwane Visitos’Data), kiedy Państwa przeglądarka internetowa łączy się z naszym serwerem internetowym. Dane te są przechowywane w naszej bazie danych na naszym serwerze. Dotyczy to na przykład:

 • adres (URL) strony internetowej, do której uzyskano dostęp
 • przeglądarka i wersja przeglądarki
 • zastosowany system operacyjny
 • adres (URL) poprzednio odwiedzanej strony (referrer URL)
 • nazwa hosta i adres IP urządzenia, z którego odbywa się dostęp
 • data i godzina
 • informacje o kraju/miejscowości
 • liczba odwiedzających pochodzących z wyszukiwarki
 • czas trwania wizyty na stronie internetowej
 • Kliknięcia na stronie internetowej

Dane te nie będą przekazywane dalej ani sprzedawane.

Jak długo i gdzie przechowywane są dane?

Wszystkie dane są przechowywane lokalnie na naszym serwerze internetowym. Dane te są przechowywane na naszym serwerze internetowym do momentu, gdy nie są już potrzebne do wyżej wymienionych celów.

Jak mogę usunąć swoje dane lub zapobiec ich przechowywaniu?

W każdej chwili mają Państwo prawo do informacji, sprostowania lub usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Zgodę na przetwarzanie danych mogą Państwo w każdej chwili odwołać.

Przekazaliśmy Państwu najważniejsze informacje na temat przetwarzania danych przez WP Analytics. Ze względu na fakt, że wtyczka nie używa plików cookie, a dane do analizy statystycznej są przechowywane lokalnie na serwerze internetowym, Twoje dane są tutaj traktowane bardzo ostrożnie. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o WP Analytics, powinieneś zapoznać się z ich polityką prywatności na stronie https://wp-statistics.com/privacy-and-policy/.

7. Polityka prywatności Jetpack

Używamy Jetpack w celach marketingowych i optymalizacyjnych, w szczególności do analizy korzystania z naszej strony internetowej oraz do ciągłego ulepszania poszczególnych funkcji i ofert, jak również doświadczenia użytkownika. Dzięki statystycznej analizie zachowań użytkowników możemy ulepszać naszą ofertę i czynić ją bardziej interesującą dla Ciebie jako użytkownika. Ponadto, używamy Jetpack do działań mających na celu ochronę bezpieczeństwa strony internetowej, na przykład do wykrywania ataków lub wirusów. Jest to również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu powyższych danych przez zewnętrznego dostawcę. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f) DSGVO.

Możesz zapobiec ocenie, usuwając istniejące pliki cookie i dezaktywując zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej. Zwracamy uwagę na to, że w takim przypadku może się zdarzyć, że nie będą Państwo mogli w pełni korzystać z wszystkich funkcji tej strony internetowej. Możesz również zapobiec zapisywaniu plików cookie, klikając przycisk “Click here to Opt-out” na stronie https://www.quantcast.com/opt-out.

W celu zobowiązania firmy Automattic do przetwarzania przekazanych danych wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami oraz w celu przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, zawarliśmy z firmą Automattic umowę dotyczącą przetwarzania zamówień.

Informacje o dostawcy strony trzeciej: Automattic Inc, 60 29 th Street #343, San Francisco, CA 94110-4929, USA. Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych przez zewnętrznego dostawcę można znaleźć na następującej stronie internetowej Automattic: https://automattic.com/privacy.

Informacje o technologii śledzenia stron trzecich: Quantcast International Limited, Beaux Lane House, Lower Mercer Street, 1st Floor, Dublin 2, Irlandia. Aby uzyskać więcej informacji na temat prywatności od zewnętrznego dostawcy technologii śledzenia, należy odwiedzić następującą stronę internetową: https://www.quantcast.com/privacy

(Tekst zaczerpnięty z https://www.ra-plutte.de/datenschutz/#Jetpack)

8. Polityka prywatności Cloudflare

Na tej stronie używamy Cloudflare z Cloudflare, Inc. (101 Townsend St., San Francisco, CA 94107, USA), aby uczynić naszą stronę szybszą i bezpieczniejszą. W tym celu Cloudflare używa plików cookie i przetwarza dane użytkownika. Cloudflare, Inc. jest amerykańską firmą, która dostarcza sieć dostarczania treści i różne usługi bezpieczeństwa. Usługi te są zlokalizowane pomiędzy użytkownikiem a naszym dostawcą usług hostingowych i działają jako odwrotne proxy dla stron internetowych. Co to wszystko dokładnie oznacza, postaramy się wyjaśnić bardziej szczegółowo poniżej.

Co to jest Cloudflare?

Content Delivery Network (CDN), jak zapewnia firma Cloudflare, to nic innego jak sieć serwerów połączonych przez Internet. Cloudflare rozmieścił takie serwery na całym świecie, aby strony internetowe pojawiały się na Twoim ekranie szybciej. W bardzo dużym uproszczeniu, Cloudflare tworzy kopie naszej strony i umieszcza je na swoich serwerach. Teraz, kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, system równoważenia obciążenia zapewnia, że największe fragmenty naszej strony są dostarczane z serwera, który może wyświetlić naszą stronę dla Ciebie najszybciej. Odległość transferu danych do przeglądarki jest znacznie skrócona przez CDN. W ten sposób zawartość naszej strony internetowej jest dostarczana do Ciebie przez Cloudflare nie tylko z naszego serwera hostingowego, ale z serwerów na całym świecie. Zastosowanie Cloudflare jest szczególnie pomocne dla użytkowników z zagranicy, ponieważ tutaj strona może być dostarczona z serwera znajdującego się w pobliżu. Oprócz szybkiego dostarczania stron internetowych, Cloudflare oferuje również różne usługi bezpieczeństwa, takie jak ochrona przed DDoS lub zapora aplikacji internetowych.

Dlaczego używamy Cloudflare na naszej stronie?

Oczywiście chcemy zaoferować Państwu jak najlepszą obsługę za pośrednictwem naszej strony internetowej. Cloudflare pomaga nam uczynić naszą stronę szybszą i bezpieczniejszą. Cloudflare zapewnia nam optymalizację stron internetowych, a także usługi bezpieczeństwa, takie jak ochrona przed DDoS i firewall. Obejmuje to również odwrotne proxy i sieć dystrybucji treści (CDN). Cloudflare blokuje zagrożenia i ogranicza nieuczciwe boty i crawlery, które marnują naszą przepustowość i zasoby serwera. Dzięki przechowywaniu naszej strony w lokalnych centrach danych i blokowaniu oprogramowania antyspamowego, Cloudflare pozwala nam zmniejszyć zużycie pasma o około 60%. Serwowanie treści przez centrum danych w pobliżu Ciebie i wykonywane tam optymalizacje stron internetowych skracają średni czas ładowania strony o około połowę. Korzystając z ustawienia “I’m Under Attack Mode”, Cloudflare twierdzi, że może ograniczyć dalsze ataki poprzez wyświetlanie zadania obliczeniowego JavaScript do rozwiązania, zanim użytkownik uzyska dostęp do strony internetowej. Ogólnie rzecz biorąc, czyni to naszą stronę znacznie potężniejszą i mniej podatną na spam lub inne ataki.

Jakie dane są przechowywane przez Cloudflare?

Cloudflare generalnie przesyła tylko te dane, które są kontrolowane przez operatorów stron internetowych. Treść nie jest więc określana przez Cloudflare, ale zawsze przez samego operatora strony. Ponadto Cloudflare może zbierać pewne informacje o korzystaniu z naszej witryny i przetwarzać dane, które są wysyłane przez nas lub dla których Cloudflare otrzymał odpowiednie instrukcje. W większości przypadków Cloudflare otrzymuje dane takie jak informacje kontaktowe, adresy IP, odciski palców zabezpieczeń, dane dziennika DNS oraz dane dotyczące wydajności witryny uzyskane na podstawie aktywności przeglądarki. Dane z logów pomagają Cloudflare wykrywać nowe zagrożenia, np. Dzięki temu Cloudflare może zapewnić wysoki poziom ochrony bezpieczeństwa naszej strony internetowej. Cloudflare przetwarza te dane w ramach usług zgodnie z obowiązującym prawem. Dotyczy to oczywiście niemieckiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (DSGVO).

Ze względów bezpieczeństwa Cloudflare używa również pliku cookie. Plik cookie (__cfduid) jest używany do identyfikacji poszczególnych użytkowników znajdujących się za wspólnym adresem IP oraz do stosowania ustawień bezpieczeństwa dla każdego użytkownika z osobna. Ten plik cookie jest bardzo przydatny, na przykład, jeśli korzystasz z naszej strony internetowej z miejsca, w którym znajduje się wiele zainfekowanych komputerów. Jeśli jednak Państwa komputer jest godny zaufania, możemy to rozpoznać na podstawie pliku cookie. Oznacza to, że możesz bez przeszkód surfować po naszej stronie, mimo że w pobliżu znajdują się zainfekowane komputery. Ważne jest również, aby wiedzieć, że ten plik cookie nie przechowuje żadnych danych osobowych. Ten plik cookie jest absolutnie niezbędny dla funkcji bezpieczeństwa Cloudflare i nie można go wyłączyć.

Cookies von Cloudflare

  • __cfduid
  • Okres ważności: 1 rok
  • Użycie: Ustawienia bezpieczeństwa dla każdego gościa z osobna
  • Wartość przykładowa: d798bf7df9c1ad5b7583eda5cc5e78311246121

Cloudflare współpracuje również z dostawcami zewnętrznymi. Mogą one przetwarzać dane osobowe wyłącznie na polecenie Cloudflare i zgodnie z polityką prywatności oraz innymi środkami poufności i bezpieczeństwa. Cloudflare nie udostępnia danych osobowych bez wyraźnej zgody z naszej strony.

Jak długo i gdzie przechowywane są dane?

Cloudflare przechowuje informacje o użytkowniku przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych i Europejskim Obszarze Gospodarczym. Cloudflare może przesyłać i uzyskiwać dostęp do opisanych powyżej informacji z całego świata. Ogólnie rzecz biorąc, Cloudflare przechowuje dane na poziomie użytkownika dla domen w wersjach Free, Pro i Business przez mniej niż 24 godziny. W przypadku domen Enterprise, które mają włączoną usługę Cloudflare Logs (dawniej Enterprise LogShare lub ELS), dane mogą być przechowywane przez maksymalnie 7 dni. Jeśli jednak adresy IP wywołują alarmy bezpieczeństwa w Cloudflare, mogą istnieć wyjątki od wyżej wymienionego okresu przechowywania danych.

Jak mogę usunąć swoje dane lub zapobiec ich przechowywaniu?

Cloudflare przechowuje logi tylko tak długo, jak jest to konieczne, a w większości przypadków dane te są usuwane w ciągu 24 godzin. Cloudflare nie przechowuje również żadnych danych osobowych, takich jak adres IP. Istnieją jednak informacje, które Cloudflare przechowuje przez czas nieokreślony jako część swoich stałych dzienników w celu poprawy ogólnej wydajności Cloudflare Resolver oraz identyfikacji wszelkich zagrożeń bezpieczeństwa. O tym, jakie dokładnie stałe logi są przechowywane, można przeczytać na stronie https://www.cloudflare.com/application/privacypolicy/. Wszystkie dane gromadzone przez Cloudflare (tymczasowe lub stałe) są oczyszczane z wszelkich informacji umożliwiających identyfikację osób. Wszystkie stałe logi są również anonimizowane przez Cloudflare.

Cloudflare adresuje w swojej polityce prywatności, że nie są odpowiedzialni za treści, które otrzymują. Na przykład, jeśli poprosisz Cloudflare o aktualizację lub usunięcie treści, Cloudflare w zasadzie odsyła Cię do nas jako operatora strony. Możesz również całkowicie zablokować gromadzenie i przetwarzanie Twoich danych przez Cloudflare, wyłączając wykonywanie kodu skryptów w przeglądarce lub instalując w niej blokadę skryptów.

Cloudflare jest aktywnym uczestnikiem programu EU-U.S. Privacy Shield Framework, który reguluje dokładny i bezpieczny transfer danych osobowych. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnZKAA0.
Więcej informacji na temat polityki prywatności firmy Cloudflare można znaleźć na stronie https://www.cloudflare.com/de-de/privacypolicy/.

9. Polityka prywatności WooCommerce

Więcej tutaj: Prywatność WooCommerce

10. Polityka prywatności YouTube i Vimeo

Więcej tutaj: Prywatność YouTube i Vimeo

11. Polityka prywatności Hotjar

Więcej tutaj: Prywatność Hotjar

12. Polityka prywatności Google

Więcej tutaj: Prywatność Google

13. Borlabs Cookie

Ta strona korzysta z Borlabs Cookie, który ustawia technicznie niezbędny plik cookie (borlabs-cookie) w celu przechowywania zgody użytkownika na korzystanie z plików cookie.

Borlabs cookie nie przetwarza żadnych danych osobowych.

Borlabs-cookie przechowuje zgodę, której udzieliłeś podczas wejścia na stronę. Jeśli chcesz odwołać te zgody, po prostu usuń plik cookie w swojej przeglądarce. Po ponownym wejściu na stronę lub jej załadowaniu, użytkownik zostanie ponownie poproszony o wyrażenie zgody na korzystanie z plików cookie.

14. WordPress Cookie

Korzystamy z systemu CMS WordPress. System tworzy następujące pliki cookie: GN_USER_ID_KEY i GN_SESSION_ID_KEY.